Op deze website doe ik verslag van alles wat er rond mijn Mercedes 508 bus gebeurt.
Ik probeer zoveel mogelijk te documenteren en te ondersteunen met foto’s zodat deze informatie ook van anderen nuttig kan zijn.
W.

508 website
RSS.

508

Mercedes L508DG